TALER

Foto: Pressefoto

Signe Frese

CSR-direktør, Coop

TID: Ikke fastsat
STED: Ikke fastsat

Bæredygtighedsdagsordenen er allestedsnærværende og derfor helt central for alle, der arbejder med kommunikation. Men bæredygtig kommunikation kræver også bæredygtige konkrete handlinger.

I Coop går de dog også skridtet videre og er aktivistiske på forbrugernes vegne. Men det er altid en balancegang, hvor der kan være risiko for greenwashing eller for at blive opfattet formynderisk, hvis ikke man gennemtænker sin indsats. Coop har gennem en årrække været frontløber på området.

Signe Frese, CSR-direktør i Coop, inviterer med ind i dilemmaerne bag den eksterne kommunikation om deres bæredygtige initiativer.

  • Hvilke parametre vælger Coop ud fra, når de prioriterer deres bæredygtighedsinitiativer?
  • Hvordan og hvorfor arbejder Coop også aktivistisk?
  • Hvilke erfaringer har Coop gjort sig med den eksterne kommunikation på området, og hvilke dilemmaer møder man undervejs?

KONTAKT

TILMELDNING, BETALING OG PRAKTIK:
Patrick Mark Reimers
pmr@journalistforbundet.dk
Tlf: 33 42 80 00

PROGRAM:
Ditte Havelund
ditteh@kforum.dk
Tlf.: 26 36 27 83

KOM-PRISER:
Anne Skriver
anne@kforum.dk
Tlf: 26 33 22 82

MARKEDSFØRING:
Ditte Havelund
ditteh@kforum.dk
Tlf.: 26 36 27 83

 

VENUE

THE PLANT
Raffinaderivej 22
2300 København

Se kort

ARRANGØRER

BILLETTER

Copyright @ KOM20 2020